Welsh Language Scheme


Under the Welsh Language Act 1993 every public body providing services to the public in Wales has to prepare a scheme setting out how it will provide those services in Welsh. 

Download the Welsh Language Scheme >

Cymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg UK Sport

Croesawodd UK Sport benderfyniad Bwrdd yr Iaith Gymraeg i gymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg UK Sport yn ffurfiol ar 5 Medi 2011. Daeth hyn yn sgil proses hir flaenorol o weithio gyda’r Bwrdd, gan gynnwys ymgynghoriad cyhoeddus yn 2010.

Mae’r cynllun yn para o 2011-2015 a bydd y “cynllun gweithredu” sy’n rhan o’r cynllun yn cynyddu maint yr wybodaeth fydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer siaradwyr Cymraeg. Bydd UK Sport yn monitro’r cynllun ac yn adrodd i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym Mehefin bob blwyddyn.

Dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 rhaid i bob corff cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru baratoi cynllun sy’n gosod sut y bydd yn darparu’r gwasanaethau hynny yn Gymraeg.

Mae fersiwn Gymraeg a Saesneg o’r cynllun ynghlwm, a bydd yn cael ei gadw yn adran Cyhoeddiadau’r Parth Gwybodaeth er mwyn cyfeirio ato.

Cymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg UK Sport >

Funding Partners
 • DCMS
 • TNL partners
Official Partners
 • BAES logo
 • BUPA
 • IHG logo
Strategic Partners
 • British Olympic Association
 • Paralympics GB
 • Sport England
 • Sport Northern Ireland
 • Sport Wales
 • Sport Scotland